Salubritate

In localitatile unde societatea presteaza serviciul public de salubrizare, a fost implementat sistemul de colectare selectiva a deseurilor pe fractii reciclabile si menajer, iar incepand din anul 2021 acest sistem a fost extins, colectarea selectiva realizandu-se pe patru fractii, rspectiv deseuri biodegradabile, deseuri de sticla, deseuri reciclabile si deseuri menajere.

Clienti

  • UAT-judet Ilfov:
  • Oraș Chitila, Comuna Dragomirești-Vale; Comuna Dascălu; Comuna Dărăști, Comuna Gradistea,
  • Comuna Corbeanca, Comuna Balotești, Comuna Ciolpani, Comuna Moara Vlăsiei, Comuna Jilava,
  • Comuna Brănești, Comuna Vidra, Comuna Tunari, Comuna Nuci, Comuna Copaceni, Comuna
  • Mogosoaia, Comuna Glina, Comuna Stefanesti.
  • UAT – judet Giurgiu: Comuna Cosoba, Comuna Săbăreni, Comuna Ulmi.
  • Primăria Capitalei; Hodroelectrica SA; Autoritatea Feroviară Română, Academia de Studii Economice din București;
  • Gara de Nord.