Despre Noi

Societatea comercială 3R Green SRL este înființată în anul 2008 și își desfășoară activitatea în domeniul reciclării diverselor materiale, care odată cu terminarea ciclului de utilizare sunt preluate în vederea recuperării și reutilizării componentelor reciclabile, cât și a eliminării componentelor periculoase pentru mediul înconjurător.

Servicii

Oferim servicii de colectare, în cazul societăților comerciale preluăm deșeurile colectate selectiv la sursă, inclusiv cele de ambalaj: sticlă, metal, plastic, carton, lemn, deșeuri ce devin materie primă pentru reciclatorii finali.

Pentru companii

Pentru  societățile comerciale cu activități de prestări servicii sau producție, organizăm și preluăm deșeurile generate în procesul industrial, cât și pe cele generate de angajați.

3R Green SRL

De asemenea, pentru toate tipurile de instituții și societăți comerciale, preluam în urma casărilor deșeuri din: echipamente electrice, electronice și electrocasnice, mobilier, lemn, sticlă, mochetă, textile etc.

Preluăm o mare gamă de deșeuri nepericuloase: municipale amestecate, ambalaje amestecate, stradale, industriale, în vederea sortării la stația de sortare din Chitila.

Cu cele 3 linii de sortare deținute și un personal bine organizat de peste 40 de angajați, am ajuns la o capacitate de sortare de 2000 t lunar – deșeuri, ambalaje amestecate, deșeuri municipale amestecate, deșeuri stradale, voluminoase, cu un procent de produs sortat reciclabil de peste 20%.

Preluăm inclusiv deșeuri vegetale din parcuri și grădini, deșeuri ce le transformăm în pământ vegetal prin compostare.

Datorita experienței colectivului nostru, avem soluții pentru toate problemele dumneavoastră de gestionare a deșeurilor, printr-o variantă economică și responsabilă.

Colectarea deșeurilor se poate  face cu mijloacele de transport ale societății noastre și personal propiu.

În acest sens, în vederea unui parteneriat, putem analiza împreună structura, cantitățile, fluxul și modul de colectare selectivă a deșeurilor, soluțiile optime, cât și costurile aferente.

Pentru orice detalii referitoare la gestionarea acestor deșeuri, nu ezitați să ne contactați: tel./fax 0214900203, email: [email protected], website: www.treirgreen.ro

Declaratia Administratorului privind politica S.C 3R GREEN S.R.L in domeniul calitatii mediului.

Ce facem?

9

Colectare/preluare şi transport deșeuri nepericuloase

Oferim opțiuni/servicii flexibile și viabile pentru colectarea, preluarea și transportul deșeurilor provenite de la populație, menajere și municipale, din fluxul industrial și comercial, instituții publice, etc., precum și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice DEEE;

9

Sortarea deșeurilor

Pentru valorificarea diferitelor tipuri de deșeuri, acestea sunt supuse unui proces complex de sortare pe linii specializate, ce asigură un grad ridicat de separare a deșeurilor reciclabile de restul deșeurilor destinate valorificării energetice.

9

Distrugere documente

Oferim servicii de distrugere a documentelor, proces gestionat de personal instruit în scopul
asigurării confidențialității informațiilor.

9

Asisteța de specialitate

Oferim consultanță privind implementarea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor de ambalaje.

Ani de activitate

Persoane angajate

tone de deseuri deviate de la depozitare

deșeuri municipale amestecate / zi